Mūsu darbi

Mūsu darbi - R4F, SIA - Ceļu projektēšana un Būvuzraudzība

Ceļa ''Benislava-Blāzma'' pārbūves būvuzraudzība

Ceļa ''Benislava-Blāzma'' pārbūves būvuzraudzība, tika veikta būvuzraudzība ceļa un laukuma, tajā skaitā apgaismojuma izbūvei.

Publicēts: 2021-02-18

Būvuzraudzība Pašvaldības ceļa ,,Pudinava – Latvīšu Stiglova ’’ pārbūvei

Būvuzraudzība Pašvaldības ceļa ,,Pudinava – Latvīšu Stiglova ’’ pārbūvei

Pārbūvētā ceļa garums 3965m.

Publicēts: 2020-09-04