Par mums

Par mums - R4F, SIA - Ceļu projektēšana un Būvuzraudzība

Uzņēmums R4F, SIA  ir dibināts 2017. gada sākumā un kopš dibināšanas brīža nodarbojas ar ceļu un tiltu būvdarbu būvuzraudzību, ceļu projektēšanu un inženiertehniskajām konsultācijām. Uzņēmuma pamatdarbības teritorija ir Ziemeļaustrumu Latvija, taču uzņēmums ir darbojies arī citos reģionos.

Uzņēmuma mērķis ir darboties inženiertehnisko pakalpojumu jomā un nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus, lai pasūtītāji, tajā skaitā ceļa lietotāji, ir apmierināti ar paveikto darbu.

R4F, SIA sadarbojas ar citiem inženiertehnisko pakalpojumu sniedzējiem, līdz ar to uzņēmumam ir iespēja sniegt pakalpojumus visiem būvuzraudzības darbiem, kas saistīti ar ceļiem, ielām, laukumiem.

Vairums pasūtītāju uzskata, ka būvuzraudzība ir lieka, jo citās valstīs būvuzraudzību neveic. Mēs pasūtītājiem esam pierādījuši, ka kvalitatīva būvuzraudzība vienmēr atmaksājās, jo būvuzraugs ir tas, kas seko līdzi veicamajam darbam un kontrolē paveiktā darba kvalitāti, neatbilstību gadījumā liekot pārstrādāt to. Nereti klienti uzskata, ka pakalpojums ar zemu izpildes cenu būs izdevīgākais, bet, kā rāda mūsu pieredze, lētākais pakalpojums ne vienmēr ir izdevīgākais, līdz ar to klients, izvēloties ekonomiski izdevīgāko pakalpojumu, ne vienmēr ir ieguvējs.

Uzņēmuma vērtības ir apmierināts klients un labi uzbūvēts ceļš. Uzņēmuma vadītājs ir inženieris, kas pats veic būvuzraudzību un projektēšanu, līdz ar to uzņēmums pievērš īpašu uzmanību kvalitātei.